Vuosiraportti 2017

« Takaisin

vähentää oppilaiden mielenkiintoa opiskelua kohtaan

Vastausten jakauma
Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
117.800000
258.500000
318.400000
44.300000
50.800000

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Asennoituminen (painoarvo -2.0)