Vuosiraportti 2014

« Takaisin

Pinterest

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
1451

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2012

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Vuosi 2014Vuosi 2013
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Vuosi 2014Vuosi 2013
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Vuosi 2014Vuosi 2013
Opetusideoiden etsiminen9081
Asioiden ideointi7384
Oman opetuksen suunnittelu6357
Lisätiedon etsiminen3230
Idésökning80
Opetettavien asioiden läpikäyminen711
Inspiration70
Valmiiden havainnollistavien esimerkkien etsiminen70