Alakoulu, 2020 (Englanti)

Alakoulu, 2020 (Englanti)

  • Vastauksia 9 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Englanti 9 kpl
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö9 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri8 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Pedagoginen toiminta8 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 39 s)
Osaaminen8 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
25
30
41
50
60
70
81
90
100
112
120