Alakoulu, 1.1.2019-18.6.2019

Alakoulu, 1.1.2019-18.6.2019

  • Vastauksia 2139 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 18.6.2018 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö2137 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri2124 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 46 s)
Pedagoginen toiminta2088 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 50 s)
Osaaminen2021 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1180
2245
3388
4849
5477
60