Lukio, 2019 (Ruotsi)

Lukio, 2019 (Ruotsi)

  • Vastauksia 47 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ruotsi 47 kpl
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö47 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri47 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 47 s)
Pedagoginen toiminta42 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 49 s)
Osaaminen42 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
20
315
48
50
60
70
83
90
108
1110
123