Yliopisto, 2018

Yliopisto, 2018

  • Vastauksia 99 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Korkea-aste 104 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö98 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri98 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 19 s)
Pedagoginen toiminta97 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 18 s)
Osaaminen95 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 56 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
20
33
40
50
60
70
80
990
101
112
120