Yläkoulu, 2019 (Suomi)

Yläkoulu, 2019 (Suomi)

  • Vastauksia 1783 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 1783 kpl
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1781 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri1763 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s)
Pedagoginen toiminta1741 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 1 s)
Osaaminen1695 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
131
2169
3142
4271
5165
60
70
830
958
10182
11595
12140