Alakoulu, 2020

Alakoulu, 2020

  • Vastauksia 1428 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (30.10.2019 - 30.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5850 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1426 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri1412 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta1395 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 32 s)
Osaaminen1368 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 56 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1264
2456
3355
4140
517
60
70
856
916
10124
110
120