Yhtenäiskoulu, 2019 (Ruotsi)

Yhtenäiskoulu, 2019 (Ruotsi)

  • Vastauksia 66 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ruotsi 66 kpl
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö66 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 18 s)
Toimintakulttuuri66 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 13 s)
Pedagoginen toiminta65 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 59 s)
Osaaminen65 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
26
322
413
521
60
70
81
90
100
112
121