Lukio, 2020 (Ruotsi)

Lukio, 2020 (Ruotsi)

  • Vastauksia 58 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ruotsi 58 kpl
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö58 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri58 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 47 s)
Pedagoginen toiminta55 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 58 s)
Osaaminen56 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
28
34
46
55
60
70
80
93
107
1119
120