Lukio, 2020

Lukio, 2020

  • Vastauksia 230 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.10.2019 - 20.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6013 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö230 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri229 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta222 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 18 s)
Osaaminen212 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 45 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
162
296
336
412
56
60
70
80
93
1015
110
120