Yhtenäiskoulu, 2019 (Suomi)

Yhtenäiskoulu, 2019 (Suomi)

  • Vastauksia 1258 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 1258 kpl
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1258 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri1246 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta1230 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 31 s)
Osaaminen1205 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
171
230
3117
4258
5171
64
70
88
942
1074
11449
1234