Alakoulu, 2019

Alakoulu, 2019

  • Vastauksia 4037 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö4033 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri3999 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta3933 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 36 s)
Osaaminen3812 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 54 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1180
2245
3388
4849
5477
60
70
824
9144
10325
111139
12266