Yläkoulu, 2019 (Ruotsi)

Yläkoulu, 2019 (Ruotsi)

  • Vastauksia 226 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ruotsi 226 kpl
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö226 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Toimintakulttuuri222 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 13 s)
Pedagoginen toiminta221 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 17 s)
Osaaminen213 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 9 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
11
234
336
424
540
60
70
816
930
1014
1121
1210