Yläkoulu, 2020

Yläkoulu, 2020

  • Vastauksia 752 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (30.10.2019 - 30.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5850 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö752 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri740 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s)
Pedagoginen toiminta726 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 45 s)
Osaaminen715 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1107
2260
3170
4113
57
60
70
819
93
1073
110
120