Yläkoulu, 2020 (Englanti)

Yläkoulu, 2020 (Englanti)

  • Vastauksia 6 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Englanti 6 kpl
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö6 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 17 s)
Toimintakulttuuri6 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 58 s)
Pedagoginen toiminta6 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 38 s)
Osaaminen6 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 23 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
11
22
30
40
50
60
70
81
90
101
111
120