Yläkoulu, 2019

Yläkoulu, 2019

  • Vastauksia 2038 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö2036 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri2014 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 33 s)
Pedagoginen toiminta1991 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen1936 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 36 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
133
2207
3181
4296
5207
60
70
847
991
10200
11620
12156