Alakoulu, 2018

Alakoulu, 2018

  • Vastauksia 4692 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö4626 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Toimintakulttuuri4587 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 46 s)
Pedagoginen toiminta4489 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 47 s)
Osaaminen4452 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 1 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1209
2869
31657
4441
5205
64
70
8307
9568
10282
11135
1215