Yhtenäiskoulu, 1.1.2023-28.1.2023

Yhtenäiskoulu, 1.1.2023-28.1.2023

  • Vastauksia 33 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 28.1.2022 - 28.1.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1611 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö33 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri33 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 21 s)
Pedagoginen toiminta33 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 51 s)
Osaaminen33 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 54 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
133