Alakoulu, 2017

Alakoulu, 2017

  • Vastauksia 5862 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11760 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö5857 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 11 s)
Toimintakulttuuri5816 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 25 s)
Pedagoginen toiminta5703 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 10 s)
Osaaminen5560 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 18 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1255
2827
32144
4554
582
63
70
8116
9412
10473
11898
1298