Alakoulu, 1.1.2023-28.1.2023

Alakoulu, 1.1.2023-28.1.2023

  • Vastauksia 43 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 28.1.2022 - 28.1.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1611 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö43 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri43 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 53 s)
Pedagoginen toiminta42 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 7 s)
Osaaminen41 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
143