Alakoulu, 2023

Alakoulu, 2023

  • Vastauksia 569 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (1.6.2022 - 1.6.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1955 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö566 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri559 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 56 s)
Pedagoginen toiminta546 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 49 s)
Osaaminen526 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 43 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
163
2175
399
493
5139
60
70
80
90
100
110
120