Yhtenäiskoulu, 2018

Yhtenäiskoulu, 2018

  • Vastauksia 1554 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1547 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri1532 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta1505 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 37 s)
Osaaminen1486 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 1 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1120
2304
3599
4175
541
61
70
892
9156
1062
114
120