Alakoulu, 1.1.2023-23.3.2023

Alakoulu, 1.1.2023-23.3.2023

  • Vastauksia 305 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 23.3.2022 - 23.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2062 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö303 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri299 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 51 s)
Pedagoginen toiminta295 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 52 s)
Osaaminen287 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
163
2175
367