Yhtenäiskoulu, 1.1.2023-19.3.2023

Yhtenäiskoulu, 1.1.2023-19.3.2023

  • Vastauksia 136 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 19.3.2022 - 19.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2049 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö136 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri134 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta127 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 37 s)
Osaaminen124 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
135
292
39