Lukio, 2018

Lukio, 2018

  • Vastauksia 616 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö615 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri609 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta602 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 29 s)
Osaaminen588 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 50 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
119
239
3233
488
545
60
70
851
944
1069
1125
123