Yhtenäiskoulu, 1.1.2023-1.6.2023

Yhtenäiskoulu, 1.1.2023-1.6.2023

  • Vastauksia 209 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.6.2022 - 1.6.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1955 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö209 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri203 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta198 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 36 s)
Osaaminen193 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
135
292
328
427
527
60