Yläkoulu, 2018

Yläkoulu, 2018

  • Vastauksia 2306 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö2265 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri2247 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 33 s)
Pedagoginen toiminta2210 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 13 s)
Osaaminen2204 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 42 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1109
2400
3836
4203
5112
64
70
8141
9257
10158
1179
127