Yhtenäiskoulu, 2020

Yhtenäiskoulu, 2020

  • Vastauksia 611 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö610 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri601 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta582 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 11 s)
Osaaminen573 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
157
2101
3181
4111
56
60
70
820
95
1058
1158
1214