Alakoulu, 1.1.2020-1.8.2021

Alakoulu, 1.1.2020-1.8.2021

  • Vastauksia 2191 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 1.8.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4459 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö2187 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri2170 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta2136 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen2097 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 46 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2020
134
2420
3212
4134
515
60
70
856
917
10133
11244
1219
1
2021
172
2114
3325
4177
518
61
70
80