Yhtenäiskoulu, 2019

Yhtenäiskoulu, 2019

  • Vastauksia 1362 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1362 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri1350 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta1333 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 36 s)
Osaaminen1308 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 55 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
172
236
3143
4272
5196
64
70
89
942
1074
11464
1250