Lukio, 2020

Lukio, 2020

  • Vastauksia 291 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö291 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri290 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta279 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 19 s)
Osaaminen267 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 39 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
162
296
336
412
56
60
70
80
93
1029
1142
125