Lukio, 2019

Lukio, 2019

  • Vastauksia 332 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö332 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri329 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta321 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 11 s)
Osaaminen316 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
224
360
452
55
60
70
83
970
1050
1130
1229