Alakoulu, 2019 (Suomi)

Alakoulu, 2019 (Suomi)

  • Vastauksia 3621 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 3621 kpl
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö3618 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri3588 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta3537 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 24 s)
Osaaminen3433 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 50 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1156
2203
3331
4736
5405
60
70
823
9140
10308
111087
12232