Lukio, 2019 (Suomi)

Lukio, 2019 (Suomi)

  • Vastauksia 271 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 271 kpl
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö271 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri268 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 40 s)
Pedagoginen toiminta265 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 3 s)
Osaaminen260 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
224
344
444
55
60
70
80
963
1037
1119
1226