Yhtenäiskoulu, 2020 (Suomi)

Yhtenäiskoulu, 2020 (Suomi)

  • Vastauksia 530 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 530 kpl
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö529 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri520 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 31 s)
Pedagoginen toiminta504 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 59 s)
Osaaminen497 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
117
296
3169
4105
56
60
70
819
95
1054
1146
1213