Ammatillinen oppilaitos, 2020 (Suomi)

Ammatillinen oppilaitos, 2020 (Suomi)

  • Vastauksia 98 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 98 kpl
    • » Ammatillinen 100 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö98 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri97 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 25 s)
Pedagoginen toiminta92 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 53 s)
Osaaminen92 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
264
334
40
50
60
70
80
90
100
110
120