Ammatillinen oppilaitos, 2017

Ammatillinen oppilaitos, 2017

  • Vastauksia 64 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ammatillinen 64 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö64 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri63 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 11 s)
Pedagoginen toiminta60 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 14 s)
Osaaminen59 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
25
34
41
53
62
70
81
91
1011
1134
120