Yläkoulu, 2020 (Suomi)

Yläkoulu, 2020 (Suomi)

  • Vastauksia 721 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 721 kpl
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö720 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri709 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta696 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 39 s)
Osaaminen686 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 33 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
161
2245
3130
4113
57
60
70
818
92
1062
1172
1211