Yhtenäiskoulu, 2020 (Ruotsi)

Yhtenäiskoulu, 2020 (Ruotsi)

  • Vastauksia 74 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ruotsi 74 kpl
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö74 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 15 s)
Toimintakulttuuri74 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 56 s)
Pedagoginen toiminta72 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 42 s)
Osaaminen69 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
139
23
39
46
50
60
70
80
90
104
1112
121