Alakoulu, 2020

Alakoulu, 2020

  • Vastauksia 1701 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1699 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri1683 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 40 s)
Pedagoginen toiminta1660 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 27 s)
Osaaminen1631 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1264
2456
3355
4140
517
60
70
856
917
10133
11244
1219