Alakoulu, 2019 (Ruotsi)

Alakoulu, 2019 (Ruotsi)

  • Vastauksia 347 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ruotsi 347 kpl
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö347 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 25 s)
Toimintakulttuuri344 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)
Pedagoginen toiminta331 kpl(keskimääräinen vastausaika 11 min 2 s)
Osaaminen314 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
124
239
354
4106
563
60
70
81
92
1012
1122
1224