Alakoulu, 2020 (Suomi)

Alakoulu, 2020 (Suomi)

  • Vastauksia 1416 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Suomi 1416 kpl
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1414 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri1399 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta1380 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen1357 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1187
2380
3322
4129
517
60
70
854
97
10112
11191
1217