Liikunta, 1.1.2018-10.12.2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
LiikuntaKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
76 %
71 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
71 %
78 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
23 %
28 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
39 %
52 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
61 %
66 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
41 %
52 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
23 %
35 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
45 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
67 %
72 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
58 %
64 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
77 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
29 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
82 %
82 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
71 %
78 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
73 %
75 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
41 %
43 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
LiikuntaKaikki vastaajat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1917
Taso
2-3
7471
Taso
3-4
611