Kuvataide, 1.1.2018-20.1.2021

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
KuvataideKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
60 %
72 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
71 %
78 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
38 %
27 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
41 %
53 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
59 %
65 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
46 %
51 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
29 %
35 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
46 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
68 %
71 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
63 %
63 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
81 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
31 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
74 %
81 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
74 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
74 %
71 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
40 %
44 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
KuvataideKaikki vastaajat
Taso
0-1
21
Taso
1-2
2217
Taso
2-3
7170
Taso
3-4
612