Saksa, 1.1.2019-26.9.2021

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
SaksaYleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
72 %
74 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
83 %
79 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
21 %
26 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
50 %
55 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
67 %
67 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
54 %
51 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
28 %
36 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
42 %
44 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
64 %
69 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
67 %
62 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
79 %
81 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
23 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
83 %
82 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
84 %
80 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
64 %
66 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
49 %
47 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
SaksaYleissivistävä
Taso
0-1
00
Taso
1-2
1516
Taso
2-3
7570
Taso
3-4
1114