Saksa, 2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
SaksaYleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
69 %
72 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
84 %
80 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
20 %
27 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
48 %
53 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
67 %
67 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
55 %
53 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
26 %
35 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
39 %
44 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
66 %
71 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
67 %
62 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
76 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
22 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
80 %
81 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
82 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
68 %
70 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
48 %
47 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
SaksaYleissivistävä
Taso
0-1
00
Taso
1-2
1616
Taso
2-3
7771
Taso
3-4
612