Uskonto, 1.1.2013-18.6.2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
UskontoKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
69 %
66 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
68 %
64 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
65 %
62 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
77 %
77 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
45 %
44 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
28 %
23 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
29 %
32 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
12 %
19 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
46 %
48 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
64 %
64 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
60 %
61 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
49 %
50 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
55 %
52 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
29 %
34 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
23 %
24 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
47 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
74 %
74 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
60 %
66 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
77 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
26 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
79 %
81 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
75 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
75 %
79 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
41 %
41 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
UskontoKaikki vastaajat
Taso
0-1
32
Taso
1-2
2626
Taso
2-3
6363
Taso
3-4
810