Fysiikka, 1.1.2018-22.7.2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
FysiikkaKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
74 %
71 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
76 %
78 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
33 %
28 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
46 %
52 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
67 %
65 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
55 %
53 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
40 %
37 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
41 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
67 %
74 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
66 %
65 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
81 %
81 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
21 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
81 %
84 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
83 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
80 %
78 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
55 %
41 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
FysiikkaKaikki vastaajat
Taso
0-1
01
Taso
1-2
1717
Taso
2-3
7071
Taso
3-4
1211