Kemia, 2013

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
KemiaKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
66 %
64 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
64 %
62 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
64 %
63 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
74 %
76 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
38 %
39 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
22 %
22 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
42 %
39 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
22 %
20 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
41 %
42 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
62 %
61 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
54 %
54 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
44 %
42 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
53 %
55 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
29 %
31 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
34 %
23 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan oppilaitoksellani aktiivisesti.
100 %
100 %
Oppilaitoksessani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
100 %
100 %
Oppilaitoksellani on yhteisesti sovittu tavoite TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
0 %
0 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
0 %
0 %
Osallistun aktiivisesti oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
0 %
0 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen. (Ohita kysymys, jos et käy kehityskeskusteluita oppilaitoksellasi)
0 %
0 %
Tunnen oppilaitokseni/kuntani kehittämistyötä ohjaavan TVT-suunnitelman sisällön.
0 %
0 %
Toimin oppilaitoksellani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
0 %
0 %
Oppilaitoksellani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
100 %
100 %
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön oppilaitoksellani.
100 %
100 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
KemiaKaikki vastaajat
Taso
0-1
33
Taso
1-2
3538
Taso
2-3
5452
Taso
3-4
87